top of page
I Cambristi / Contact

I Cambristi, een Belgische vereniging die in 2000 werd opgericht door Franz Marcus, brengt mensen samen die kamermuziek spelen voor hun plezier, of het nu amateurs, studenten of professionals, zangers of instrumentalisten zijn.

Contacteer ons : icambristi@gmail.com

DSC09574 - Version 2.jpg

 

Door lid te worden van onze vereniging, kunt u:

  • toegang hebben tot onze ledenlijst en gemakkelijker de juiste partners vinden om mee te spelen;

  • toegang tot onze bibliotheek en lenen van partituren; 

  • deelnemen aan onze "Muziekavonden" en "Muziek & Thee"-middagen en de kamermuziekstukken waaraan u hebt gewerkt ten overstaan van andere leden ten gehore brengen; 

  • verbeter uw speelvaardigheden door de adviezen te volgen van uitstekende leraren tijdens de Tutti Cambristi en de masterclasses die wij elk jaar organiseren; 

  • andere leden makkelijker te ontmoeten op onze orkest sessies;

  • deel te nemen aan "Play-Ins", informele bijeenkomsten voor het spelen van bladmuziek of het presenteren aan andere groepen van de werken waaraan je werkt.

Hoe kan ik lid worden?

Volwassenen: 20€ per persoon voor één jaar (inschrijvingen uit het buitenland worden aanvaard)

< 18 jaar: gratis  

> inschrijvingsformulier

Lid worden
IMG_5181.jpg

Onze commissie

Marc Mignon, voorzitter

Brigitte Legrand-Brasseur, vice-voorzitter

Fabian Radoux, penningmeester

Dominique Desmedt, secretaris

Marcelline Bosquillon, Stage Commissie

Françoise De Moor Longrée, Stage Commissie

Orhan Erenberk

Franz Marcus, Erevoorzitter

Onze commissie
DSC00370%20-%20Version%202_edited_edited.jpg
In het buitenland
Onze geschiednis

In het buitenland

In het buitenland zijn verschillende zusterverenigingen opgericht die op dezelfde beginselen van kamermuziekbeoefening zijn gebaseerd. Deze verenigingen dragen ook onze naam I Cambristi. 

 

Chti Cambristi: chticambristi@yahoo.fr

Cambristi Milano: cambristi@aimamusic.it

Cambristi Lemani: cambristilemani@gmail.com

 

Indien u een zustervereniging wenst te worden, gelieve ons handvest te raadplegen.

Onze andere partners : Amateur Chamber Music Players, Inc / The Mazer String Quartet Society / AMA 

Onze geschiedenis

I Cambristi werd in 2000 in Brussel opgericht door de Deense ingenieur en cellist Franz Marcus, die net met pensioen was gegaan.

 

Geïnspireerd door kamermuziekverenigingen voor amateurmusici in Amerika en Scandinavië, besloot Franz Marcus een soortgelijke vereniging op te richten in Brussel. Hij werd bijgestaan door Cécile Ferrière, toenmalig secretaris van de Koningin Elisabethwedstrijd, door Marc Danel, eerste violist van het Danel Kwartet, en door mensen met connecties met het Koninklijk Conservatorium en de Boondaelkapel.

 

Het doel is tweeledig: enerzijds een repertoire van amateurmusici in België - waarvan er vele zijn - op te bouwen en anderzijds muzikale ontmoetingen te organiseren die de musici een doel geven en hen ertoe aanzetten te werken aan de verbetering van hun individueel en groepsniveau.

 

De eerste avond vond plaats op 23 februari 2000 in de Chapelle de Boondael en was onmiddellijk een succes: 105 personen namen eraan deel. Sindsdien worden deze avonden regelmatig georganiseerd, meestal in de kapel van Boondael, en zijn zij DE ontmoetingsplaats geworden voor musici die een werk waaraan zij hebben gewerkt, voorleggen aan een publiek van andere leden van de vereniging. Er wordt een zeer breed repertoire gespeeld, variërend van barokmuziek tot klassieke of romantische muziek, maar ook hedendaagse muziek, waarvan sommige leden graag de componisten voorstellen. Tijdens de traditionele borrel die elke avond volgt, heeft iedereen de gelegenheid elkaar te ontmoeten, te discussiëren en eventueel nieuwe groepen te vormen.

 

Naast deze muzikale avonden worden ook andere activiteiten georganiseerd: sessies gewijd aan duetten, zangworkshops, en natuurlijk de "Tutti Cambristi", waarbij onze leden eerst een dag en vervolgens een weekend lang met de hulp van professionele coaches aan een muziekstuk werken.

Charter

 

Charter

Bedrijfsnummer: 0874.366.215

Hoofdzetel: E. Banningstraat 48, B - 1050 Brussel

 

De vereniging heeft tot doel de kamermuziek in België voor niet-professionele doeleinden te bevorderen door de uitvoering van kamermuziekwerken door haar leden te organiseren, door de deelname van jonge musici aan deze activiteiten aan te moedigen, door een beroep te doen op instructeurs om het technische en muzikale niveau van haar leden te verhogen. Om haar doelstellingen te verwezenlijken kan de vereniging alle handelingen verrichten en alle bijkomstige of ondersteunende handelingen verrichten (die er rechtstreeks of onrechtstreeks toe bijdragen). In het bijzonder, maar niet uitsluitend, het promoten van kamermuziek in België, en in het bijzonder in de Brusselse regio,

 

De Vereniging kan, onder andere:

* Opstellen van een repertoire van mensen in België die kamermuziek spelen voor hun plezier

* Werk voor de uitvoering van kamermuziekliteratuur door amateur- en beroepsmusici

* Organiseer sessies die leden in staat stellen werken uit te voeren voor een publiek van muziekliefhebbers

* Het organiseren van bijeenkomsten waar alle leden elkaar kunnen ontmoeten en samen kunnen spelen (Tutti Cambristi), met medewerking van de instructeurs

* Het organiseren van concerten door leden op verschillende plaatsen en voor verschillend publiek

* Bevordering van de deelname van jonge musici aan kamermuziekgroepen, afkomstig van muziekacademies, conservatoria, enz.

* Uitwisselingen organiseren met andere organisaties met hetzelfde doel (bijv. Amateur Chamber Music Players)

* Het ontvangen van kamermusici bij tijdelijke bezoeken aan België

* Het aanknopen van betrekkingen met kamermuziekleraren, teneinde het technische en muzikale niveau van de leden te verhogen

* Het organiseren van cursussen voor gevorderden (workshops, masterclasses...)

 

De benaming I Cambristi is uitsluitend voorbehouden aan de vzw die haar zetel heeft in de Banningstraat 48 te 1050 Brussel; elke nieuwe muzikale groepering van amateurs zal dus onafhankelijk zijn van I Cambristi, zowel juridisch als financieel. Op uw verzoek kunnen wij deze nieuwe groepen of opleidingen toch op onze site bekendmaken.

bottom of page